Bloesem Remedies DEVA

De meest complete set bloesem remedies zijn geproduceerd volgens de orginele methode van Dr. Bach, van bloemen vanuit het hedendaags onderzoek van DEVA.

Abrikozen

Aanbevolen voor mensen die intellectueel bevoorrecht zijn, die meerdere verantwoordelijkheden hebben, die overwerk en plotselinge stemmingswisselingen hebben, en voor wie het leven een voortdurende strijd is, helpt het om zich goed te voelen en gevoelens van onzekerheid en afzondering te overwinnen, vooral tijdens een plotselinge verbreking van de band met de moeder of na een intra-uteriene schok.

Ref. : ART0594
Prijs : 9.10€

Witte Duizendblad

Aanbevolen voor mensen die zich kwetsbaar voelen voor schadelijke (of waargenomen) omgevingsinvloeden of die extreem gevoelig zijn voor verstoringen en vervuiling (radioactiviteit, elektrische en elektromagnetische velden, geluidshinder).

Het is een elixer aanbevolen voor diegenen die beroepshalve regelmatig geconfronteerd worden met de problemen en het lijden van anderen.

Ref. : ART0595
Prijs : 9.10€

Gele Duizendblad

Aanbevolen voor overgevoelige en kwetsbare mensen die de neiging hebben zich te isoleren van de buitenwereld om zichzelf te beschermen, bevordert het de ontwikkeling van de persoonlijkheid binnen een actief sociaal leven, met behoud van hun individualiteit en gevoeligheid.

Ref.: ART0596
Prijs : 9.10€

Roze Duizendblad

Voor gevoelige mensen, die zich gemakkelijk identificeren met de emoties van anderen en geen onderscheid meer maken tussen hun eigen emoties en die van anderen, maar ook mensen die aankomen om hun emotionele kwetsbaarheid te overwinnen.

Het versterkt emotioneel degenen die gedestabiliseerd zijn door hun directe omgeving en die gemakkelijk beïnvloedbaar zijn.

Ref. : ART0597
Prijs : 9.10 €

Wilde Knoflook

Aanbevolen voor mensen die bang, bezorgd, diep onzeker of gemakkelijk beïnvloedbaar zijn, biedt het de nodige kracht om weerstand te bieden aan angsten of angsten die elke wil verlammen en elke poging tot vampirizatie afweren. Aanbevolen in combinatie met de bloemige elixers van Mint Pouliot, Buxus of Centaurea Mint.

Ref. : ART0598
Prijs : 9.10€

Zilveren Alchemilla

Aanbevolen voor mensen die lijden of hebben geleden onder een gebrek aan moeder-kind verbinding als gevolg van de vroege scheiding van moeder en kind (incubatie, bevalling onder x…), die niet in staat zijn om tederheid ten opzichte van hun geliefden uit te drukken en die behoefte hebben aan permanente liefde. Het helpt om onderdrukte emoties los te laten en helpt om weer de mogelijkheid te krijgen om lief te hebben, ongeacht de leeftijd.

Ref. : ART0599
Prijs : 9.10€

Vrouwenmantel

Aanbevolen voor vrouwen die hun vrouwelijkheid verwerpen in haar moederlijke en voedende aspect, vermindert het de effecten van elke schok in verband met de geslachtsorganen, het bloemenelixer van Alchemille commune helpt om gevoelens van verlies, gebrek of leegte in verband met aandoeningen van de reproductieve sfeer te overwinnen, aan de andere kant, het versterkt de band met de natuur en de aarde.

Ref : ART0600
Prijs : 9.10€

Amandel

Aanbevolen voor mensen die bang zijn voor veroudering en die het teken van tijd niet accepteren. Het is het elixer van volbrachte volwassenheid, zonder de nostalgie van de verloren jeugd. Het helpt om de veroudering van het lichaam te accepteren en om de schoonheid van het zijn waar te nemen die verder gaat dan alleen de fysieke verschijning. Het versterkt en regenereert het fysieke lichaam door het stimuleren van zijn vitaliteit en wordt ook aanbevolen voor kinderen die niet willen opgroeien.

Ref : ART0601
Prijs : 9.10€

Amarant

Aanbevolen in situaties van diep leed. Het helpt om gevoelens van verwoesting, vijandigheid, eenzaamheid en afwijzing te overwinnen. Het helpt om extreem lijden onder ogen te zien en te overwinnen, de meest totale desolaatheid, wanhopige situaties, zonder uitweg. Het versterkt het lichaam wanneer je je aangevallen, verzwakt of gedestabiliseerd voelt.

Ref : ART0602
Prijs : 9.10€

Dille

Aanbevolen voor degenen die zich overweldigd voelen door een te snel levensritme, helpt het bij het omgaan met overmatige zintuiglijke stimulatie (spanningen van het stadsleven) en bevordert de mentale helderheid. Het vergemakkelijkt het begrip en de assimilatie van complexe of ongebruikelijke situaties en, meer in het algemeen, alle situaties van tijdelijke stress, vaak geassocieerd met bloemige elixers van iepen- en muntpouliot.

Ref : ART0603
Prijs : 9.10€

Engelwortel

Aanbevolen voor mensen die zich geïsoleerd en in de steek gelaten voelen in tijden van grote veranderingen of in het gezicht van het onbekende. Het is een zogenaamd “drempelelixer”, aanbevolen in crisissituaties en wanneer het leven op het spel staat, helpt het om de uitdaging aan te gaan en versterkt het vertrouwen in het leven. Het brengt welwillende kracht en morele kracht met zich mee als de toekomst onzeker is.

Ref : ART0604
Prijs : 9.10€

Arnica

Helpt mensen om een traumatische ervaring of gebeurtenis te overwinnen en volledig te integreren. Het maakt spanningen en energieblokkades vrij. Het stimuleert de vitaliteit en vergemakkelijkt het herstel na een recente of oude fysieke, mentale of emotionele schok of “blauw van de ziel”. Hij wordt geadviseerd in preventie met Arnica in de homeopathie, voor de operatie of het trekken van de tanden.

Ref : ART0441
Prijs : 9.10€

Meidoorn

Helpt om zich te bevrijden van invloeden van buitenaf en emotionele gehechtheden en om je ware individualiteit te ontwikkelen. Het verzacht de pijn van de scheiding na het verlies van een geliefde, verzacht het verdriet en maakt een diep rouwproces mogelijk. Het verlicht spanningen die resulteren in een verhardingsproces in het hart.

Ref : ART0605
Prijs : 9.10€

Basilicum

Aanbevolen voor mensen van wie de seksualiteit zich niet harmonieus kan uitdrukken, wanneer zij de overhand krijgt ten nadele van andere waarden of wanneer zij relationele problemen veroorzaakt. Het is bedoeld voor paren die geconfronteerd worden met conflicten van seksuele en emotionele oorsprong. Het wordt gebruikt wanneer seksualiteit als vernederend wordt beschouwd en in strijd is met het emotionele leven of wanneer seksualiteit wordt geassocieerd met een verbod.

Ref : ART0606
Prijs : 9.10€

Betonie

Het bevordert de emotionele ontlading en de oplossing van conflicten in verband met seksueel trauma. Dit elixer brengt de seksuele expressie in balans wanneer deze verstoord is (overmatige seksuele activiteit, vernederende of onevenwichtige seksuele praktijken). Het helpt bij het overwinnen van dwangmatige behoeften veroorzaakt door seksuele fantasieën en verlangens, door het brengen van sereniteit en gematigdheid.


Ref : ART0607
Prijs : 9.10€

Adderwortel

Het helpt om geconcentreerd en trouw te blijven aan de eigen aspiraties en tegelijkertijd die van anderen te erkennen en te respecteren. Het versterkt de band met de wereld door de integriteit van de persoon te bewaren. Dit elixer helpt bij het overwinnen van desoriëntatie, verspreiding en gebrek aan aanwezigheid. Het heroriënteert en versterkt degenen die niet (meer) met hun voeten op de grond staan, vooral in tijden van grote verandering of instabiliteit.

Ref : ART0608
Prijs : 9.10€

Berk

Helpt om de zin van het leven te begrijpen door gedrag te overwinnen dat bevroren is door het gevoel dat het leven achter je ligt. Stelt u in staat om de dynamiek terug te winnen om vooruit te komen en u open te stellen voor de wereld en anderen.

Ref : ART0609
Prijs : 9.10€

Komkommerkruid

Om verdriet, verdriet en ontmoediging te overwinnen bij ontberingen.

Ref : ART0484
Prijs : 9.10€

Boterbloem

Voor degenen die aan zichzelf twijfelen, zichzelf onderschatten of zichzelf devalueren.

Ref : ART0610
Prijs : 9.10€

Brunel

Voor hen die voortdurend op zoek zijn naar hulp van buitenaf. Bevordert het gebruik van persoonlijke middelen om beter te worden.

Ref : ART0424
Prijs : 9.10€

Buxus

Voor degenen die zich uit zwakheid, gebrek aan wil of sociale verplichting laten beïnvloeden door hun geliefden.

Ref : ART0611
Prijs : 9.10€

Goudsbloem

Voor degenen die niet naar anderen kunnen luisteren, die vaak beledigend zijn in hun taal of die de neiging hebben om te discussiëren.

Ref : ART0612
Prijs : 9.10€

Kamille

Voor geagiteerde mensen die moeite hebben om hun emoties los te laten, verzacht en bevordert kamille een goed mentaal evenwicht.

Ref : ART0482
Prijs : 9.10€

Oost-Indische Kers

Voor degenen die veel intellectualiseren, lichamelijke activiteit verwaarlozen en hun vitaliteit verliezen.

Ref : ART0613
Prijs : 9.10€

Wilde Peen

Verbetert de intuïtie en helderheid voor degenen die te mentaal of emotioneel betrokken zijn.

Ref : ART0614
Prijs : 9.10€

Cayenne

Ontwikkelt de wil en brengt drive en motivatie. Helpt immobiliteit en inertie te overwinnen.

Ref : ART0615
Prijs : 9.10€

Kers

Ontwikkelt een serene en optimistische levensbeschouwing.

Ref : ART0616
Prijs : 9.10€

Stinkende Gouwe

Vergemakkelijkt uitwisseling en reactievermogen voor mensen die moeite hebben met communiceren.

Ref : ART0617
Prijs : 9.10€

Citroen

Voor repetitieve gedachten die niet slagen. Ontwikkelt intellectuele activiteit en bevordert het analytisch denken.

Ref : ART0618
Prijs : 9.10€

Kwee

Voor degenen die moeite hebben met het harmoniseren van de vrouwelijke en mannelijke aspecten van hun persoonlijkheid. Voor vrouwen die hun vrouwelijkheid afwijzen en de neiging hebben om harder te worden. Voor relationele conflicten in verband met de uitoefening van de macht.

Ref : ART0619
Prijs : 9.10€

Smeerwortel

Voor degenen die zich afgesneden voelen van hun fysieke lichaam. Bevordert het lichaamsbewustzijn.

Ref : ART0620
Prijs : 9.10€

Slaapmutsje

Voor idealistische mensen die de neiging hebben de werkelijkheid te ontvluchten en zich laten verblinden of fascineren door het verlangen naar nieuwe ervaringen. Helpt om verantwoordelijk te worden voor iemands bestaan zonder enige externe invloed.

Ref : ART0621
Prijs : 9.10€

Cosmea

Voor degenen die moeite hebben om zich met vertrouwen en precisie uit te drukken.

Ref : ART0622
Prijs : 9.10€

Courgette

Harmoniseren van hoge waarde met betrekking tot het ontwerp en in het algemeen met betrekking tot elk projectontwerp. Ontwikkelt de creatieve energie van mannen en vrouwen.

Ref : ART0623
Prijs : 9.10€

Gebroken Hartjes

Voor degenen die zeer emotioneel afhankelijk zijn. Voor mensen die door een moeilijke scheidingservaring gaan.

Ref : ART0485
Prijs : 9.10€

Paarse Zonnehoed

Helpt de integriteit te herstellen door respect en eigenwaarde.

Ref : ART0624
Prijs : 9.10€

Edelweiss

Helpt u om uw levenskeuzes helder te bekijken en uw doelstellingen duidelijk te herdefiniëren in functie van uw potentieel. Om gevestigde projecten in de praktijk te brengen.

Ref : ART0486
Prijs : 9.10€

Spar

Voor hen die streng, koud en sober zijn, op zoek naar een ideaal van perfectie, maar die geen compromissen aanvaarden en weigeren zichzelf in vraag te stellen.

Ref : ART0625
Prijs : 9.10€

Wilgenroosje

Helpt zich te bevrijden van oude gewoontes, bevroren gedrag, in overgangsperiodes. Helpt bij het overwinnen van pijnlijke gebeurtenissen.

Ref : ART0426
Prijs : 9.10€

Veldesdoorn

Brengt dynamiek en beweging in periodes van stagnatie. Verhoogt de energie.

Ref : ART0626
Prijs : 9.10€

Eucalyptus

Helpt om de moeilijke gebeurtenissen uit het verleden te boven te komen en vooruit te komen.

Ref : ART0627
Prijs : 9.10€

Ogentroost

Voor hen die hun omgeving en anderen oppervlakkig waarnemen. Bevordert het begrip van zichzelf en anderen.

Ref : ART0628
Prijs : 9.10€

Vijgenboom

Bevordert een harmonieuze zelfbeheersing en ontwikkelt vertrouwen en openheid naar anderen toe.

Ref : ART0629
Prijs : 9.10€

Es

Geeft de mogelijkheid om gebeurtenissen uit het verleden moedig en ruimdenkend tegemoet te treden en de betekenis ervan te begrijpen.

Ref : ART0630
Prijs : 9.10€

Fuchsias

Voor degenen die emotioneel zijn en niet de verborgen gevoelens van boosheid of verdriet kunnen uitdrukken die met eerdere ervaringen gepaard gaan.

Ref : ART0631
Prijs : 9.10€

Brem

Om pessimisme en ontmoediging te overwinnen. Geeft vasthoudendheid en doorzettingsvermogen bij herhaalde obstakels en uitdagingen.

Ref : ART0632
Prijs : 9.10€

Granaatappel

Helpt bij het oplossen van conflicten waarvan de oorsprong verband houdt met een gebrek aan harmonie tussen beroeps- en gezinsleven.

Ref : ART0633
Prijs : 9.10€

Leeuwenbek

Bevordert het loslaten door middel van harmonieuze verbale expressie. Vergemakkelijkt de ontwikkeling van “echte” spraak.

Ref : ART0634
Prijs : 9.10€

Hibiscus

Maakt het mogelijk om de gevoeligheid en warmte van gevoelens te introduceren in een koud en zielloos intiem leven.

Ref : ART0635
Prijs : 9.10€

Hysop

Om het schuldgevoel te overwinnen. Maakt het mogelijk om het gedrag te begrijpen en te overwinnen dat aan de basis ligt van deze schuld.

Ref : ART0636
Prijs : 9.10€

Klimmende Wilde

Reguleert de ritmes van het dagelijks leven en brengt de stabiliteit terug die nodig is voor een evenwichtige levensstijl.

Ref : ART0637
Prijs : 9.10€

Gele Lis

Voor wie geen inspiratie of artistieke creativiteit heeft. Voor degenen die het gevoel hebben dat het leven eentonig, banaal en ontmenselijkt is.

Ref : ART0638
Prijs : 9.10€

Jasmijn

Voor degenen die een negatief zelfbeeld hebben. Helpt bij het terugwinnen van de ware identiteit, in lijn met de kernwaarden.

Ref : ART0487
Prijs : 9.10€

Lavendel

Voor gevoelige en kwetsbare mensen met een te urgente levensstijl.

Ref : ART0483
Prijs : 9.10€

Sering

Voor degenen die moeite hebben met de moeilijkheden van het leven en die “hun rug vol hebben gehad”.

Ref : ART0639
Prijs : 9.10€

Turkse Lelie

Om de neiging tot agressiviteit, autoritarisme en competitiviteit te overwinnen. Ontwikkelt samenwerking, solidariteit en luisteren naar anderen.

Ref : ART0640
Prijs : 9.10€

Lotus

Dit bloemenelixer bevordert de opening van het hart en het bewustzijn van fundamentele en heilige waarden zoals liefde, delen en solidariteit.

Ref : ART0641
Prijs : 9.10€

Mais

Voor hen die in een kunstmatige omgeving leven, die gedesoriënteerd zijn en die de behoefte voelen om zich weer te verbinden met het land en de natuur.

Ref : ART0642
Prijs : 9.10€

Kaasjeskruid

Voor degenen die moeite hebben om anderen te bereiken, uit verlegenheid of angst om afgewezen te worden.

Ref : ART0643
Prijs : 9.10€

Pepermunt

Om intellectuele luiheid te overwinnen. Ontwikkelt helderheid en alertheid van geest.

Ref : ART0488
Prijs : 9.10€

Polei

Voor hen die gedestabiliseerd zijn door de negatieve gedachten van anderen.

Ref : ART0644
Prijs : 9.10€

Sint Janskruid

Biedt moed en steun/bijstand aan diegenen die zich kwetsbaar voelen tijdens de slaap of tijdens periodes van lichtgebrek (winterseizoen).

Ref : ART0440
Prijs : 9.10€

Mimosa

Voor verlegen mensen die zich in zichzelf terugtrekken of een gevoel van verlatenheid ervaren. Vergemakkelijkt de openheid naar anderen.

Ref : ART0645
Prijs : 9.10€

Rode Maskerbloem

Voor degenen die boos zijn en hun emoties tegenhouden uit angst om uit de hand te lopen.

Ref : ART0646
Prijs : 9.10€

Kleverige Maskerbloem

Laat je toe om liefde te integreren en harmonie te vinden in je intieme leven.

Ref : ART0647
Prijs : 9.10€

Koningskaars

Voor degenen die nog niet overtuigd zijn van de richting en de morele waarden die ze in hun leven moeten volgen. Bevordert het zelfbewustzijn. Helpt om te leven in overeenstemming en harmonie met het geweten.

Ref : ART0648
Prijs : 9.10€

Roze Duizndblad

Voor problemen met betrekking tot het gezag en het imago van de vader. Voor degenen die moeite hebben om in actie te komen en die de wil hebben om in actie te komen.

Ref : ART0649
Prijs : 9.10€

Lelietje van Dalen

Voor degenen wier leven wordt gedicteerd door sociale plichten en conventies. Voor hen die de goedkeuring van anderen zoeken en gevangenen zijn van externe conditionering.

Ref : ART0492
Prijs : 9.10€

Braam

Voor degenen die moeite hebben om hun projecten in de praktijk te brengen en hun ideeën in de praktijk te brengen. Voor degenen die niet beslissend kunnen zijn.

Ref : ART0650
Prijs : 9.10€

Vergeet-mij-nietje

Voor hen die niet in staat zijn om een oprechte relatie met anderen op te bouwen en die een gevoel van eenzaamheid ervaren. Bevordert de alertheid van geest en inzicht.

Ref : ART0651
Prijs : 9.10€

Witte Waterlelie

Volheid en overvloed niet in termen van concurrentie maar in termen van samenwerking tot uitdrukking brengen.

Ref : ART0652
Prijs : 9.10€

Ui

Om zich te bevrijden van onopgeloste emotionele moeilijkheden. Hiermee kunt u het apparaat vinden.

Ref : ART0653
Prijs : 9.10€

Sinaasappel Boom

Vergemakkelijkt emotionele ontlading. Brengt moed en energie om moeilijkheden onder ogen te zien en de vreugde van het leven terug te winnen.

Ref : ART0654
Prijs : 9.10€

Brandnetel

Voor diegenen die na een conflictsituatie niet meer kunnen communiceren met andere leden van een groep of familie.

Ref : ART0489
Prijs : 9.10€

Madeliefje

Helpt om informatie uit verschillende bronnen te synthetiseren en te integreren in een globaal en unitair perspectief.

Ref : ART0655
Prijs : 9.10€

Passiebloem

Om moeilijke tijden en beproevingen het hoofd te bieden en compassie en vergeving te ontwikkelen.

Ref : ART0480
Prijs : 9.10€

Watermeloen

Bevordert de harmonie in het paar en helpt de emotionele gevoeligheid van zwangere vrouwen te verminderen.

Ref : ART0656
Prijs : 9.10€

Perzikboom

Voor degenen die te veel gericht zijn op hun problemen en die zich niet open kunnen stellen voor anderen. Vergemakkelijkt het loslaten van emoties die kristalliseren in het fysieke lichaam.

Ref : ART0425
Prijs : 9.10€

Driekleurig Viooltje

Voor degenen die zich kwetsbaar voelen. Ontwikkelt de creatieve energie van denken en intuïtie.

Ref : ART0657
Prijs : 9.10€

Sneeuwklokje

Om in actie te komen door het risico te nemen om je persoonlijkheid te laten gelden. Biedt morele steun om zich te bevrijden van de emotionele gehechtheid van het verleden en verder te komen.

Ref : ART0658
Prijs : 9.10€

Petunia

Helpt om prioriteiten te onderzoeken, het overbodige te elimineren, te focussen op het essentiële om tot de kern van de zaak te komen.

Ref : ART0659
Prijs : 9.10€

Paardebloem

Aanbevolen voor veeleisende mensen die te veel van hun lichaam verwachten. Brengt harmonie en gemak.

Ref : ART0660
Prijs : 9.10€

Perenboom

Om rechtdoor te gaan en gefocust te blijven in tijden van uitdagingen en grote veranderingen.

Ref : ART0661
Prijs : 9.10€

Rododendron

Voor hen die geconfronteerd worden met een “koude” of moeilijke omgeving en die gevoelig zijn voor melancholie en verdriet.

Ref : ART0662
Prijs : 9.10€

Rozemarijn

Voor hen die niet aanwezig zijn en die de neiging hebben om te vergeten en slaperigheid te vertonen.

Ref : ART0663
Prijs : 9.10€

Rudbeckia

Stelt je in staat je bewust te worden van het verborgen aspect van je leven en je problemen en emoties onder ogen te zien.

Ref : ART0664
Prijs : 9.10€

Salie

Voor hen die hun bestaan zinloos vinden. Voor degenen die moeten leren van wat ze hebben meegemaakt.

Ref : ART0665
Prijs : 9.10€

Vlier

Helpt om gevoelens van schaamte of onvolkomenheid te overwinnen. Aanbevolen wanneer u zich in de steek gelaten of vol onzekerheid voelt.

Ref : ART0666

Prijs : 9.10€

Tabak

Voor mensen die goed kijken, droog en gespannen en die alle verbinding tussen hun hart en hun omgeving hebben verloren. Voor verlies van gevoeligheid en emotionele kilte.

Ref : ART0667
Prijs : 9.10€

Boerewormkruid

Voor de onbesliste, trage en apathische mensen die weigeren te handelen of vooruit te gaan.

Ref : ART0668
Prijs : 9.10€

Linde

Vergemakkelijkt de ontvankelijkheid voor de liefde en vooral de moederliefde. Geeft zachtheid en voedende warmte aan mensen die zich afgesneden voelen van anderen of hun wortels.

Ref : ART0479
Prijs : 9.10€

Zonnebloem

Voor conflictsituaties die verband houden met de vader of het imago van de vader. Voor hen die arrogant, egoïstisch of te bescheiden en bescheiden zijn.

Ref : ART0481
Prijs : 9.10€

Rode Klaver

Om gefocust te blijven en het hoofd koel te houden in negatieve collectieve situaties.

Ref : ART0669
Prijs : 9.10€

Valeriaan

Aanbevolen voor diegenen die te veel verantwoordelijkheid hebben en die zich overweldigd voelen door de zorgen van het dagelijks leven. Het bevordert emotionele en mentale ontspanning aan het eind van de dag.

Ref : ART0670
Prijs : 9.10€

Viooltje

Voor verlegen, kwetsbare en uitgewiste mensen die moeite hebben om zich open te stellen voor anderen. Helpt om te communiceren zonder zijn gevoeligheid te ontkennen.

Ref : ART0671
Prijs : 9.10€

Zinnia

Voor degenen die zichzelf te serieus nemen, die humorloos zijn.

Ref : ART0672
Prijs : 9.10€